Jak wystawić fakturę dla zagranicznej firmy?

faktura zagraniczna

Prowadzenie własnej firmy wiąże się z podejmowaniem wielu wyborów i ciągłego dążenia do zwiększenia dochodów. Jednym z lepszych sposobów, aby to osiągnąć jest rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne. Dzięki temu zyskamy dodatkowych klientów i znacznie zwiększymy możliwości biznesowe. Jednak chcąc sprzedawać swoje produkty i usługi za granicą musimy wiedzieć jak wygląda faktura dla takich kontrahentów i czym różni się od takiej, którą wystawiamy na rodzimym rynku.

O czym pamiętać wystawiając fakturę zagraniczną

Wszystkie transakcje – również te zagraniczne musimy odpowiednio udokumentować. Jednak w odróżnieniu od faktur wystawianych dla firm działających w kraju, w tym przypadku musimy wziąć pod uwagę jeszcze inne kwestie, a jedną z nich jest język faktury. Najczęściej te zagraniczne wystawiane są w języku angielskim, ale możemy napisać ją również w języku nabywcy, jeśli tylko mamy taką możliwość. Jednak musimy przy tym pamiętać, że Urząd Skarbowy może wymagać dokumentów w języku polskim, więc warto się na taką sytuację odpowiednio przygotować i mieć również taką wersję na wypadek kontroli fiskusa.

Faktury zagraniczne a podatek

Wystawiając fakturę w złotówkach rozliczenie jest stosunkowo proste, ale niestety w przypadku zagranicznych kontrahentów musimy liczyć się z tym, że transakcje będą realizowane w walucie obcej. Wtedy musimy samodzielnie przeliczyć kwotę według aktualnego kursu NBP i umieścić ją w Księdze Przychodów i Rozchodów, jeśli taką prowadzimy. Jaką datę uwzględnić dla faktur wystawionych:

  • przed wykonaniem usługi – kurs obowiązujący na dzień przed wystawieniem faktury,
  • po wykonaniu usługi – kurs obowiązujący na dzień przed wykonaniem usługi.

Co powinno znaleźć się na takiej fakturze

  • imię i nazwisko lub nazwa firmy, dla której wystawiamy fakturę,
  • adres siedziby, zamieszkania lub stałego miejsca wykonywania działalności,
  • numer NIP lub PESEL,
  • data wystawienia faktury,
  • opis towaru lub usługi,
  • cena sprzedawanego towaru lub realizowanej usługi.

Wystawiając fakturę zagraniczną musimy również zwrócić uwagę, czy odbiorca jest osobą fizyczną, czy przedsiębiorcą. W tym pierwszym przypadku wystawiamy zwykłą fakturę, na której musi znaleźć się kwota netto, brutto oraz należna zgodnie z polskim prawem stawka podatku. W sytuacji, gdy transakcję przeprowadzamy z przedsiębiorcą, to na dokumencie powinny znaleźć się stawki netto oraz słowa „odwrotne obciążenie” (ang. „revers charging„). Dzięki temu rozliczeniem podatku VAT zajmie się usługobiorca.

Podsumowanie

Wystawianie faktur dla zagranicznych kontrahentów jest stosunkowo proste, choć niektóre kwestie mogą powodować, że pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości. Jednak warto wiedzieć jak poprawnie to zrobić i w miarę możliwości poszerzać zasięg działalności – również na rynki zagraniczne, aby uzyskać jeszcze większe dochody.

Więcej na temat wystawiania faktur dla firmy zagranicznych z UE i spoza niej na stronie: https://pragmago.pl/porada/faktura-dla-firmy-zagranicznej-z-ue-i-spoza-ue/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *