Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Trudna sytuacja na Ukrainie sprawiła, że do Polski dotarła ogromna fala mieszkańców Ukrainy, którzy otrzymali u nas schronienie i niezbędną pomoc. W tej grupie poza kobietami i dziećmi znaleźli się także mężczyźni, którzy ukończyli 60 rok życia, oznacza to, że i kobiety i mężczyźni, którzy znaleźli swój azyl mogą starać się o znalezienie pracy na polskim rynku pracy.

Pobyt Ukraińców w Polsce – na jakich zasadach w 2022r?

Trwające prace nad specustawą, która objąć ma pomoc Ukraińcom zakłada, iż od 24 lutego 2022 roku wjazd obywateli Ukrainy do Polski uprawnia ich do legalnego pobytu trwającego 18 miesięcy. Jedynym wymogiem jaki należy spełnić w tym przypadku jest uzyskanie pieczątki Straży Granicznej, podczas przekroczenia granicy ukraińsko – polskiej.
W sytuacji, gdy osoba wjeżdżająca na terytorium Polski z jakiegoś powodu nie uzyskała danej pieczątki, może ona złożyć odpowiedni wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej, dzięki któremu będzie ona mogła legalnie przebywać na terenie Polski. Ważnym aspektem tego rozwiązania jest fakt, iż wniosek ten musi zostać złożony nim minie 60 dni od wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku braku zdolności prawnych wniosek ten może zostać złożony przez osobę uznaną na przedstawiciela ustawowego, bądź w przypadku dziecka – przez osobę sprawującą nad nim opiekę.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Gdy minie 18 miesięcy legalnego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Polski, na podstawie ustawy o wjeździe po 24 lutego 2022 r. może on wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie to zostaje udzielane jednorazowo na okres 3 lat. Minimalny okres oczekiwania na złożenie tego wniosku to 9 miesięcy, oznacza to, że dopiero po 9 miesiącach pobytu w Polsce można próbować uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. W wyjątkowo skrajnych sytuacjach możliwa do uzyskania jest odmowa i odrzucenie wniosku.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy 2022r.

Polacy pomagają obywatelom Ukrainy na wiele różnych sposobów, pojawiło się także wiele ofert pracy kierowanych specjalnie w stronę Ukraińców, dzięki specustawie oraz zmianom wprowadzonym po 24 lutego 2022r., zatrudnienie obywatela Ukrainy wymaga mniej obowiązków do spełnienia.
Obecnie zasady co do zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce, za sprawą trwającej wojny zostały mocno uproszczone, dzięki czemu będą mogli oni podjąć zatrudnienie w znacznie szybszym czasie. Ukrainiec, który zgodnie z procedurami otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy, jest uprzywilejowany do wykonywania pracy na terytorium Polski, a co ważne, nie zachodzi konieczność posiadania przez niego zezwolenia na pracę.
Aby zatrudnić obywatela Ukrainy należy przede wszystkim zacząć od sprawdzenia jego statusu, a zatem czy przebywa on na terytorium Polski legalnie. Zadaniem pracodawcy, zatrudniającego obywatela Ukrainy, jest pisemne oświadczenie o powierzeniu obywatelowi Ukrainy oraz powiadomienie odpowiedniego urzędu pracy, w terminie do 14 dni od momentu podjęcia pracy o zaistniałej sytuacji. Przekazuje on dane dotyczące zakładu pracy oraz najważniejsze dane osoby zatrudnionej.

Sprawdź Agencję pracy tymczasowej na stronie https://atlaswork.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *