Kredyt a pożyczka. Czym się różnią?

Kredyt i pożyczka, choć oba ta produkty wiążą się z zastrzykiem dodatkowej gotówki, to dwa różne zagadnienia. Na co dzień często je mylimy i używamy tych dwóch określeń zamiennie. Tymczasem w praktyce różnią się one zasadami przyznawania, prawem, które je reguluje oraz firmą, która może je przyznawać. Poznaj różnice między kredytem oraz pożyczką i wybierz produkt idealny dla siebie.

Kredyt – wyjaśniamy

Zacznijmy od kredytu. Zasady funkcjonowania tego produktu są regulowane przez prawo bankowe. Czytamy w nim, że umowa kredytu to taka, w której bank decyduje się oddać kredytobiorcy na czas określony w dokumencie określoną sumę pieniędzy przeznaczonych na konkretny cel. Osoba pożyczająca pieniądze z kolei zobowiązuje się do korzystania ze środków na warunkach określonych w umowie. Oświadcza również, że w oznaczonym terminie odda do banku konkretną kwotę (wykorzystany kredyt plus odsetki) i że zapłaci prowizję od udzielanego kredytu.

Umowa kredytowa zawsze musi zostać zawarta na piśmie. Żadne ustne regulacje nie wchodzą tutaj w grę. Co ważne, kredytu może udzielić wyłącznie bank, a pożyczana suma musi być skrupulatnie zanotowana w umowie, która to umowa zawsze jest odpłatna.

Bank zarabia na kredycie najczęściej dzięki odsetkom, które klient oddaje wraz z pożyczonymi pieniędzmi. Instytucja ma też prawo kontrolować, na co faktycznie przeznaczane są środki i czy wszystko odbywa się zgodnie z zapisami umowy.

Kilka słów o pożyczce

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku pożyczki – czy to takiej przez internet (np. Provident.pl), czy tradycyjnej. Umowę tę regulują zapisy kodeksu cywilnego. W artykule 720 paragraf 1 czytamy, „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”.

Prawo nie narzuca stronom nawet zapisania tego porozumienia na piśmie – o ile kwota pożyczka jest niższa niż 1000 zł. Pożyczać można poza tym nie tylko pieniądze, ale również rzeczy – tutaj jednak należy określić, czym dokładnie one są w kwestii gatunku. A więc węgiel, ziarno czy samochód, o ile nie jest to konkretny pojazd o konkretnym numerze rejestracyjnym.

Pożyczek mogą udzielić osoby fizyczne i osoby prawne, w tym banki. Pożyczka różni się od kredytu również kwestią celowości. Pożyczkobiorca nie musi jednoznacznie określać, na co przeznaczy daną sumę, a podmiot udzielający wsparcia nie może kontrolować tych wydatków. Firmy pożyczkowe częściej niż banki udzielają pożyczek online, a samo zaciągnięcie zobowiązania nie wymaga tyle dokumentów i poświadczeń. Dla klientów jest to zwykle wygodniejsza opcja.

Tutaj to strony umowy umawiają się, czy pożyczka online lub tradycyjna jest udzielana nieodpłatnie, czy może wiąże się z koniecznością poniesienia jakichś kosztów. Opłaty te nie są regulowane przepisami i zależą wyłącznie od ustaleń zainteresowanych.

Jeden komentarz do „Kredyt a pożyczka. Czym się różnią?

  1. Myślę, że zanim weźmiemy kredyt lub pożyczkę trzeba się przynajmniej kilka razy zastanowić. Bardzo łatwo zaciąga się długi, ale trudno się z nich wychodzi. W przypadku trudności wyjścia z długów najlepiej zasięgnąć porady prawnej dla zadłużonych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *