Księgowość rolnicza – co rolnik powinien wiedzieć!

Osoby chcące prowadzić działalność rolniczą, bardzo często odnoszą się do przepisów określających zasady działalności gospodarczej. Niestety jest to błąd, który już na początku działalności może doprowadzić do wielu nieporozumień i dodatkowych opłat. O czym zatem każdy rolnik powinien wiedzieć, przed rozpoczęciem własnej działalności rolnej?

Działalność gospodarcza a działalność rolnicza

Polskie prawo jednoznacznie dzieli dwa podstawowe rodzaje działalności na działalność gospodarczą i rolniczą. W tym drugim przypadku, rolnik chcący ją prowadzić, musi uzyskiwać plony w stanie nieprzetworzonym, bądź też produkty zwierzęce z własnego chowu. Dotyczy to również tych osób, które zajmują się produkcją materiału siewnego, rozrodczego i ogólnie pojętą produkcją zwierzęcą (np. w stawach hodowlanych).

W praktyce oznacza to, że księgowość rolnicza będzie nieco różniła się od księgowości prowadzonej w kontekście działalności rolniczej. Na czym będą polegać podstawowe różnice?

KPiR a rolnictwo

1. W przypadku rolników prowadzących działalność rolniczą, księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona w sposób uproszczony. Niemniej i tak trzeba ją założyć, albo z dniem 1 stycznia (nowy rok podatkowy), albo z dniem rozpoczęcia działalności rolniczej. Należy również pamiętać o konieczności jej zbroszurowania a także o jej ponumerowaniu.

2. Każde zdarzenie udokumentowane w księdze przychodów i rozchodów, powinno być powiązane z określonym dokumentem (np. PZ, Fakturą VAT itd.). Co więcej, należy bezwzględnie zwracać uwagę na sposób numeracji pism i zdarzeń. Dzięki temu, będzie można łatwo odszukać konkretne zdarzenie i przypisany do niego dokument.

3. Jeśli już mowa o dowodach księgowych, to należą do nich następujące dokumenty:

– zestawienia dochodów (w rozliczeniu dziennym),
– noty księgowe, dokonywane w celu wykonania korekty zapisów w dokumentacji,
– dowody przesunięć środków wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa rolniczego.
– dowody opłat poniesionych z tytułu zapłaty za usługi pocztowe, lub bankowe,
– pozostałe dowody opłat, realizowane również na podstawie dedykowanych książeczek.

4. Gdy już posiadamy odpowiednio przygotowaną księgę, należy pamiętać o jej stosownym przechowywaniu. Koniecznie musi ona znajdować się w siedzibie rolnika. Niemniej, może ją przechowywać również biuro rachunkowe o ile prowadzi ono księgowość danej jednostki. Co równie ważne, jeśli księga jest przechowywana przez biuro, koniecznie należy powiadomić o tym naczelnika Urzędu Skarbowego (do 7 dni od rozpoczęcia działalności). Informacja ta powinna zostać przesłana do Urzędu, który jest tożsamy dla miejsca zamieszkania danego rolnika.

Na koniec jeszcze kilka ważnych informacji. Księga przychodów i rozchodów to bardzo ważny dokument, który należy prowadzić w sposób staranny i przejrzysty. Podczas sporządzania kolejnych zapisów, rolnik powinien pamiętać, że obowiązują go te same zasady, co większości podatników. Niemniej, nie musi on dostosowywać się do regulacji dotyczących spisu z natury i prowadzenia ewidencji sprzedaży. Więcej informacji na temat finansów, prowadzenia gospodarstwa rolnego, księgowości w rolnictwie znajdziecie tu https://agrofundusz.pl/aktualnosci/.

2 komentarze do „Księgowość rolnicza – co rolnik powinien wiedzieć!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *