Leasing – co należy o nim wiedzieć?

leasing

Leasing to jedna z najpopularniejszych obecnie form finansowania – zwłaszcza samochodów. Korzystają z niego przede wszystkim firmy, ale w ostatnich latach wrasta także zainteresowanie nim wśród osób prywatnych. Czym jest leasing i czy jest on opłacalny?

Leasing – definicja

Leasing to umowa cywilnoprawna pomiędzy dwiema stronami (finansującą i korzystającą), w ramach której leasingobiorca użytkuje przedmiot (na przykład samochód) bez konieczności jego zakupu. Jak to wygląda w praktyce? Otóż instytucja finansowa kupuje samochód wskazany przez klienta i użycza mu go odpłatnie na podstawie określonej umowy. Co warte podkreślenia – leasingodawca ponosi niewielkie ryzyko związane z brakiem opłat, gdyż formalnie jest właścicielem auta i w każdej chwili może taką umowę wypowiedzieć. Natomiast leasingobiorca po zakończeniu umowy może auto wykupić (zazwyczaj po cenie dużo niższej od wartości rynkowej) lub zrezygnować z takiej możliwości i pozostawić auto firmie leasingowej. Leasing przypomina nieco wynajem długoterminowy. Jednak należy tu pamiętać o tym, iż to leasingobiorca ponosi wszelkie koszty związane z obsługą i ubezpieczeniem samochodu.

Zalety leasingu

Leasing to bardzo popularna forma finansowania. I trudno się temu dziwić, gdyż posiada on wiele zalet. Do głównych plusów należy zaliczyć:

  • małe zaangażowanie własnego kapitału (większość firm leasingowych nie wymaga wkładów początkowych),
  • możliwość odliczenia podatku VAT,
  • brak wpływu na zdolność kredytową (leasing nie jest zobowiązaniem finansowym),
  • łatwość zawarcia umowy,
  • możliwość amortyzacji,
  • możliwość wliczenia raty do kosztów uzyskania przychodu.


Nie bez znaczenia jest także fakt, iż procedury leasingowe są zazwyczaj dużo krótsze i mniej skomplikowane niż te związane z uzyskaniem kredytu. Dodatkowym plusem jest także to, iż po zakończeniu umowy leasingowej stary samochód można oddać i zdecydować się na nowy model.

Mówiąc o wielu zaletach leasingu nie wolno zapominać też o tym, iż nie jest on pozbawiony wad. Podstawowym mankamentem jest to, iż do momentu spłacenia wszystkich rat leasingowany przedmiot jest własnością firmy leasingowej. Co więcej – nawet w przypadku jego utraty (na przykład kradzieży) to na leasingobiorcy ciąży obowiązek dalszej spłaty. Natomiast zaleganie z opłacaniem rat zazwyczaj skutkuje rozwiązaniem umowy.

Leasing to niewątpliwie ciekawa i warta rozważenia opcja finansowania. Jednak nie jest pozbawiona mankamentów – i dlatego ewentualna decyzja powinna być poprzedzona dogłębną analizą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *