Ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe, a dobrowolne

ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne to taki rodzaj świadczenia, który zapewnia obywatelowi ochronę jego zdrowia. Prawodawstwo polskie w tym zakresie przewiduje dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń – obowiązkowe i dobrowolne. Pierwsze z nich przysługuje automatycznie osobom spełniającym określone kryteria, natomiast drugie jest świadczeniem nieobowiązkowym, które można (lecz nie trzeba) wykupić w ramach indywidualnej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Ubezpieczenie obowiązkowe to świadczenie opieki zdrowotnej, które gwarantuje dostęp do opieki medycznej wszystkim osobom spełniającym określone kryteria. Do takiego ubezpieczenia mają prawo między innymi osoby zatrudnione na umowę o pracę bądź umowę zlecenie, rolnicy, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, emeryci i renciści, uczniowie i studenci, pracownicy służb mundurowych czy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego każda osoba ubezpieczona ma prawo do konsultacji lekarskiej, leczenia, rehabilitacji, pobytu w szpitalu bądź sanatorium, profilaktyki czy badań laboratoryjnych. Obowiązkowe składki na ubezpieczenie są odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który następnie przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ubezpieczenie dobrowolne

Drugim rodzajem ubezpieczeń zdrowotnych są ubezpieczenia dobrowolne, czyli nieobowiązkowe. Taki rodzaj ubezpieczeń jest przeznaczony dla wszystkich tych osób, które nie spełniają kryteriów ubezpieczenia obowiązkowego. Jak to wygląda w praktyce? Otóż osoba chcąc podlegać ubezpieczeniu dobrowolnemu powinna podpisać indywidualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i regularnie opłacać wyliczoną stawkę. Procedura jest bardzo prosta – po podpisaniu umowy należy udać się do swojego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych i zgłosić się do takiego ubezpieczenia. Co ważne – taka umowa jest podpisywana na czas nieokreślony i można ją rozwiązać w dowolnym czasie (na przykład w momencie zatrudnienia się na umowę o pracę lub umowę zlecenie). Dodatkowo warto pamiętać o tym, iż osoba przystępując do ubezpieczenia dobrowolnego może do niego zgłosić także członków swojej rodziny – i to bez konieczności opłacania dodatkowej składki. Oczywiście takie ubezpieczenie – jak sama nazwa wskazuje – jest dobrowolne. Jednak warto z niego skorzystać, gdyż w przypadku jego braku wszelkie opłaty związane ze służbą zdrowia trzeba będzie opłacić samodzielnie.

Ubezpieczenie zdrowotne funkcjonujące w Polsce posiada dwie formy – obowiązkowe i nieobowiązkowe. Dodatkowo polskie prawo przewiduje wykupowanie prywatnych abonamentów medycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *