Walcząc z systemem

Można powiedzieć, że podstawowym powodem, dla którego w ogóle mówimy o związkach zawodowych, jest niesprawiedliwe traktowanie pracowników. Gdyby wszyscy pracownicy byli zadowoleni, gdyby nie było żadnych animozji na linii pracodawcy – pracownicy, istnienie związków zawodowych nie byłoby konieczne. Jednakże jest to oczywiście utopia. Historia związków zawodowych w Polsce sięga okresu po I Wojnie Światowej, aczkolwiek najbardziej ich działalność została zaznaczona w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, u schyłku reżimu komunistycznego. Któż z nas nie słyszał o pojęciu NSZZ Solidarność.

Walka z łamaniem praw pracowniczych w wielkich zakładach pracy jak Stocznia Gdańska czy też inne wielkie firmy przeszła już do historii naszego państwa. Faktem jest to, że w tamtym okresie znaczenie związków zawodowych w naszym kraju było wręcz potężne. Bez cienia wątpliwości należy zaznaczyć, że to właśnie dzięki związkom zawodowym udało się wyjść z cienia komunizmu.

Z biegiem czasu wszystko się zmienia

Z biegiem czasu jednakże możemy mówić o tym, że znaczenie ich działania się znacznie zmieniło. Owszem, z samego założenia związki zawodowe mają dbać o to, aby nie łamano praw pracowniczych. Działalność związków zawodowych możemy podzielić na dwie kategorie. Związki, jako całość występują podczas różnego rodzaju akcji, podczas strajków generalnych, podczas rozmów z przedstawicielami rządów, ale mamy również do czynienia ze związkami zawodowymi w konkretnych, poszczególnych zakładach pracy. Ich celem jest bronić pracowników przed niesprawiedliwym traktowaniem. Aby w danym przedsiębiorstwie mógł powstać związek zawodowy, musi się zebrać, co najmniej 15 ludzi. Kierownictwo dużego zakładu pracy nie może się nie zgodzić na utworzenie na jego terenie związków zawodowych.

Oprócz ogólnych uprawnień związków zawodowych do podejmowania określonych działań w imieniu poszczególnych pracowników, mają one również pewne uprawnienia szczegółowe. Do tych uprawnień na pewno należy zaliczyć opiniowanie i wgląd do wszelkiego rodzaju podejmowanych uchwał i decyzji mających bezpośredni wpływ na warunki pracownicze. W przypadku zawodowych, jako całości, możemy mówić o uprawnieniach do wglądu i opiniowania wszelkich aktów prawnych tworzonych przez organy ustawodawcze państwa.

Dany pracodawca nie może szykanować pracowników, którzy decydują się wstąpić do związków zawodowych ani też nie może im tego utrudniać czy też zabraniać. Trzeba jednak zauważyć, że o ile w latach ubiegłych, u schyłku komunizmu mogliśmy mówić o bardzo dużym znaczeniu związków zawodowych, o tyle w czasach współczesnych istnienie związków zawodowych nie ma już takiego znaczenia, a one same nie mają już takiej siły przebicia jak niegdyś. Trzeba zauważyć, że działalność związków zawodowych często bardziej istnieje na papierze niż w rzeczywistości, a tak naprawdę prawa pracownicze w danym zakładzie i tak nie są w pełni respektowane. Do tego oczywiście związki zawodowe przymykają na ten fakt oko.

Zobacz: Agencja zatrudnienia KSService

Jeden komentarz do „Walcząc z systemem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *