Co warto wiedzieć na temat outplacement?

Niestety w życiu bywają sytuacje, kiedy ktoś zostaje zwolniony z pracy, jest to zawsze bardzo stresująca i trudna sytuacja, zwłaszcza wówczas, kiedy na utrzymaniu mamy rodzinę, a nagle pozostajemy bez środków do życia. Wówczas wiele osób się załamuje i nie wie, co zrobić w takiej sytuacji, jak wyjść na prostą. Na szczęście w ostatnim czasie, niebywale popularny wśród pracodawców staje się, tak zwany outplacement, a więc program, który ma na celu pomoc pracownikom, którzy zostali zwolnieniu. Pomaga im on w odnalezieniu się na rynku pracy, jak i w zdobyciu nowej posady.

Czym jest outplacement?

Outplacement to projekt stymulacji zawodowej osób, u jakich doszło do zakończenia stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz zatrudnionych będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę bądź zagrożonych wymówieniem. W wypadku zwolnienia kontrolowanego przełożony jest obowiązany rozpocząć działania polegające na zapewnieniu zatrudnionym przewidzianym do zwolnienia bądź będącym w trakcie rozwiązania lub w czasie 6 miesięcy po zakończeniu stosunku pracy bądź stosunku służbowego usług rynku pracy wykonywanych w postaci projektu. Przełożony w przeciągu 3 miesięcy przymuszony jest do przygotowania zwalnianym osobom programu pomocy i zgłosić to właściwym firmom. Zwolnienie kontrolowane zmusza przełożonego do tego, żeby w określony sposób zadbał o zatrudnionych, jakich stanowiska zostaną zamknięte.

Czemu należałoby stosować outplacement?

Instytucjom jeszcze bardziej zależy na tym, aby ich obraz był jak najbardziej korzystny. Niestety mają miejsce takie sytuacje, jakie mogą go niszczyć, na przykład masowe zwolnienia. Jednakże zdarzają się wypadki, w jakich inwestora nie mają innej możliwości aniżeli obniżenie zatrudnienia, aby podtrzymać zdolność finansową. W takiej sytuacji działania takie jak outplacement wpływają na korzyść spółki, nie niszcząc jej wizerunku, i równocześnie stawiając dotychczasowych zatrudnionych przed kolejnymi wyzwaniami, przygotowując ich do odejścia w delikatny sposób. Z tego typu działań rozpoczynają korzystać chociażby niewielkie przedsiębiorstwa, choć ustawa od nich tego nie żąda. To udowadnia, jak niezbędny jest to system.

Obecnie na rynku działa wiele różnego rodzaju firm, które specjalizują się w dostarczaniu firmom różnego rodzaju rozwiązań, w tym również właśnie wdrażania outplacementu. Do jednych z takich firm, zaliczyć można przedsiębiorstwo działające pod nazwą Lee Hecht Harrison. Dokładnie z ofertą firmy, zapoznać się możemy na jej stronie internetowej https://www.lhhpolska.pl/pl/outplacement-i-restrukturyzacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *