Czym jest Scrum i jak zostać Scrum Masterem?

scrum

Obecnie wykorzystanie nowoczesnych metodyk zarządzania projektami może być warunkiem koniecznym do utrzymania odpowiedniej konkurencyjności firmy bez względu na to, w jakiej branży ona działa. Zwinne metodyki zwane Agile są obecnie najpopularniejszym zbiorem sposobów zarządzania projektami w taki sposób, by nie dystansować dwóch tak różnych środowisk, jak klient, który zleca stworzenie projektu czy oprogramowania a zespół, który owe oprogramowanie tworzy. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metodyk zwinnych jest Scrum.

Czym jest Scrum

Scrum jest jedną ze zwinnych metodyk wykonywania projektów, której głównym celem jest usprawnienie pracy nad produkcją oprogramowania poprzez zmniejszenie kosztów oraz skrócenie czasu projektu. Metodyka Scrum zakłada mierzenie się z trudnościami, wyzwaniami i problemami napotkanymi po drodze na bieżąco podczas trwania projektu, a nie na sam koniec. Zgodnie z definicją naukową, Scrum opiera się na 3 fundamentalnych zasadach. Pierwszą z nich jest przejrzystość. Dzięki Scrumowi w bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie sprawdzić, w jaki momencie pracy właśnie się znajdujemy. Dzięki temu mamy możliwość bieżącego raportowania klientowi o potencjalnych opóźnieniach oraz czasie, który jest nam niezbędny na zrealizowanie konkretnych założeń. Drugą zasadą jest inspekcja, czyli możliwość wyłapywania trudności na bieżąco i ich szybkiego rozwiązywania. Dzięki takiemu podejściu nie stajemy przed dużym wyzwaniem poradzenia sobie za kilkoma problemami naraz. Trzecią zasadą jest adaptacja, czyli bieżące dokonywanie zmian w projekcie na podstawie obserwacji tego, w jaki sposób projekt jest wykonywany.  

Jakie są zalety związane z wykorzystaniem metodyki Scrum w swojej firmie?

Metodyka Scrum zdaje swój egzamin we wszystkich przedsiębiorstwach branży informatycznej oraz kreatywnej. Dzięki bieżącemu podejściu do problemów, codziennym Scrumom czyli spotkaniom całego zespołu, podczas których każdy dzieli się swoimi spostrzeżeniami oraz działaniami wszyscy są świadomi tego, w jakim konkretnym momencie projektu się znajdujemy. W celu odpowiedniego zaadaptowania metodologii Scrum w swojej firmie, niezbędne jest wprowadzenie pewnych specyficznych ról takich jak zespół projektowy, który zajmuje się wykonaniem pracy, Project Owner, czyli osoba, która jest związana z celem projektu, rynkiem, na jaki ma trafić produkt oraz klientem. Ostatnią i najważniejszą rolą jest Scrum Master.

Kim jest Scrum Master i jak można nim zostać? 

Scrum Master to osoba, która kontroluje cały zespół projektowy poprzez ciągłe wspieranie wszystkich we wspieraniu zasad metodologii Scrum. Jest to osoba, która powinna wspierać całe otoczenie w wykonywanie swoich obowiązków, ale także która powinna udostępniać narzędzia pozwalające na rozwinięcie się członkom zespołu i zwiększenie swojej świadomości metodyki zwinnej. Scrum Master może otrzymać certyfikację poprzez zdanie egzaminu. Egzamin jest poprzedzony wyczerpującym kursem, który przygotowuje kandydata do objęcia roli Scrum Mastera oraz wyposaża go w niezbędną wiedzę, oraz kompetencję.

Więcej informacji znajdziecie na: https://leadership-center.pl/scrummaster/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *