Konto bankowe – jakie byłoby najlepsze?

konto bankowe

Konto bankowe to rachunek, który prowadzi bank na podstawie umowy zawartej z jej posiadaczem (lub posiadaczami). Służy do przechowywania pieniędzy oraz dokonywania różnego rodzaju transakcji finansowych. Umożliwia zarówno wpłaty, jak i wypłaty środków, dokonywanie płatności, transferów między kontami, zarządzanie finansami, otrzymywanie przelewów, rachunków i wyciągów, a także korzystanie z innych usług bankowych.

Podstawowe rodzaje kont bankowych

Najczęściej spotykana klasyfikacja kont bankowych uwzględnia trzy rodzaje rachunków:

  • osobiste,
  • oszczędnościowe,
  • walutowe.

Konto osobiste

Konto osobiste w formie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego jest niewątpliwie najpopularniejszym rodzajem konta bankowego. Jego podstawowym zadaniem jest zarządzanie różnymi transakcjami finansowymi. To właśnie na to konto wpływa wynagrodzenie z tytułu pracy zarobkowej, wszelkiego rodzaju stypendia oraz świadczenia socjalne.

Wspomniany rodzaj konta wykorzystywany jest do regulowania cyklicznych płatności, takich jak na przykład opłaty za media oraz czynsz odprowadzany do spółdzielni mieszkaniowej. Podstawowym mankamentem konta ROR jest faktyczny brak oprocentowania. Z tego tez powodu rachunek bieżący nie może służyć do deponowania pieniędzy w dłuższym okresie. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy możemy niezwykle łatwo założyć lub zamknąć w przypadku, kiedy usługi konkretnego banku nie spełnią naszych oczekiwań.

Konto oszczędnościowe

Drugą kategorią kont osobistych jest konto oszczędnościowe. Jak sugeruje nazwa, wspomniany rodzaj rachunku służy do przechowywania środków pieniężnych w dłuższym horyzoncie czasowym. Wynika to z faktu, że jego oprocentowanie kształtuje się na podobnym poziomie co oprocentowanie lokaty bankowej.

Konto oszczędnościowe ma jednak jedną niepowtarzalną zaletę. Pozwala ono bowiem na swobodne wypłacanie pieniędzy bez utraty odsetek. Przy systematycznym wypłacaniu środków z konta oszczędnościowego warto dokładnie przejrzeć warunki korzystania z tej usługi bankowej. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których bank pozwala na bezpłatne wypłacenie pieniędzy z konta oszczędnościowego wyłącznie jeden raz w miesiącu, natomiast, jeśli zdecydujemy się na częstsze wypłaty, to musimy uiścić dodatkową opłatę.

Konto walutowe

Trzecią kategorią konta osobistego jest tak zwane konto walutowe. Jak sama nazwa wskazuje, jest to konto denominowane w walucie obcej. Zapewnia ono swobodny dostęp do środków pieniężnych zarówno podczas pobytu w kraju, jak i podczas dłuższego wyjazdu zagranicznego.

Właściciel konta walutowego może swobodnie wykonywać szerokie spektrum czynności przewidzianych przez prawo dewizowe. Należą do nich między innymi wpłaty i wypłaty dewizowe oraz wszelkiego rodzaju przelewy zagraniczne.Bank oferuje możliwość przewalutowania w przypadku, gdy klient chce dokonać operacji w walucie nie prowadzonej przez bank. Mimo to zdecydowanie lepiej wykorzystać do tego kantor internetowy, ponieważ kurs będzie wtedy dużo korzystniejszy. Zwłaszcza przy większych kwotach różnica będzie mocno zauważalna.

Jakie konto bankowe byłoby najlepsze

Dzisiaj ludzie chcą mieć to, co najlepsze. Najlepszy samochód, najlepszą pracę, najlepiej wyposażone mieszkanie. Nawet jeśli zakładają konto bankowe, to też chcą, żeby było ono jak najlepsze. Ale czym charakteryzuje się najlepsze konto bankowe? Takie idealne powinno spełniać następujące warunki:

  • Powinno być bezpłatne, czyli nie powinno się pobierać opłata za jego prowadzenie.
  • Do takiego konta powinna być dodawana bezpłatna karta debetowa.
  • Konto takie powinno zapewniać bezpłatny dostęp do wypłat ze wszystkich bankomatów w kraju.
  • Najlepsze konto bankowe musi też oferować jego właścicielowi dostęp do bankowości elektronicznej i bezpłatne przelewy.

Takie darmowe konto w banku byłby idealne i takiego właśnie szuka zdecydowana większość osób.

Czy można uniknąć wszystkich opłat związanych z prowadzeniem rachunku

Niestety, takie konta są wielką rzadkością. O ile banki starają się minimalizować opłaty, jakie czyni się na poczet konta bankowego, to nie mogą one zrezygnować z nich zupełnie. Dlatego w większości przypadków któraś z tych opłat zawsze się pojawia. Konto za darmo może być całkiem za darmo tylko przez jakiś czas. Na przykład przez pierwsze pół roku korzystania z niego. Po tym czasie pojawia się albo opłata za prowadzenie konta, albo za kartę do bankomatu. Te jednak nie są aż tak wysokie, żeby ludzie nie byli w stanie ich ponosić. Z drugiej strony mało komu chce się co pół roku zmieniać konto bankowe, tylko po to, żeby nic za nie nie płacić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *