Lokata bankowa – ranking | jak obliczyć zysk?

ranking lokat bankowych

Lokaty bankowe są bezpieczną formą lokowania kapitału, więc są one często wybierane przez osoby, które nie lubią zbędnego ryzyka, a chcą by pieniądze na siebie pracowały. Przed złożeniem depozytu warto obliczyć opłacalność lokaty, ale nie jest to zbyt proste by robić to samodzielnie, przy pomocy zwykłego kalkulatora. W takich sytuacjach najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z kalkulatora lokat.

Lokata bankowa – co to?

Lokata to umowa zawierana pomiędzy klientem a bankiem. Na jej podstawie klient udostępnia bankowi pieniądze na pewien okres czasu, otrzymując w zamian wynagrodzenie zwane odsetkami. W zależności od konkretnej lokaty mogą być wypłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Skorzystaj z porównywarki i sprawdź jaka jest aktualnie najlepsza lokata.

Lokata terminowa

Najprostszym produktem oszczędnościowym jest zawsze lokata terminowa. Jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami, z których jedna jest bankiem, a druga klientem tejże instytucji finansowej. Klient banku powierza swoje pieniądze na z góry określony okres i w zamian za z góry określone wynagrodzenie tej instytucji. W tym czasie bank może swobodnie dysponować tymi środkami w tym udzielać z nich kredyty. Klient najczęściej ma możliwość zerwania takiej lokaty przed jej końcem, jednak zazwyczaj wiązać się to będzie z koniecznością utraty części lub całości odsetek już naliczonych.

Lokata rentierska

Klienci nieco bardziej zamożni zazwyczaj otrzymują od banku ofertę tak zwanej lokaty rentierskiej. Różni się ona od zwykłej lokaty najczęściej dwoma rzeczami. Po pierwsze, oferowana jest z wysoką minimalną kwotą – najczęściej jest to kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych. Odsetki wypłacane są okresowo, najczęściej co kwartał. Osoby zakładające takie lokaty mogą liczyć na nieco wyższe oprocentowanie niż przeciętny klient banku, bowiem przy wyższych kwotach lokat banki chętniej indywidualnie negocjują warunki lokat.

Lokata walutowa

Osoby zatrudnione za granicą często posiadają oszczędności również i w walutach obcych. To zaś sprawia, że są oni idealnymi klientami dla banków oferujących lokaty walutowe. Są one denominowane w najpopularniejszych walutach wymienialnych – takich jak dolary amerykańskie, funty szterlingi czy franki szwajcarskie. Oprocentowanie takich lokat nie jest wysokie, często jest wręcz symboliczne, jednak pieniądze odłożone w banku są o wiele bezpieczniejsze niż te, które znajdują się chociażby w przysłowiowej skarpecie. Dodatkowo osoby oszczędzające w walutach obcych mogą liczyć na dodatkowe zyski wtedy, gdy polska waluta osłabi się względem waluty zagranicznej, w której posiadamy oszczędności.

Lokata progresywna

Nieco innym produktem oszczędnościowym jest lokata progresywna. Zazwyczaj jest ona podzielona na kilka okresów, w których oprocentowanie różni się od siebie. Najczęściej w pierwszym okresie jest ono najniższe i rośnie wraz z czasem, by osiągnąć najwyższe wartości w ostatnim okresie. Chętnie wykorzystują ten fakt pracownicy działów marketingu banków, często bowiem lokaty tego typu są reklamowane jako wysoko oprocentowane. Wykorzystywane jako chwyt marketingowy jest wtedy najwyższe oprocentowanie, z ostatniego okresu. Rzeczywista stopa zwrotu jest również podawana, jednak często o wiele mniejszą, mało czytelną czcionką. Lokaty progresywne pozwalają również często na zachowanie całości odsetek po zakończeniu każdego pełnego okresu, na które podzielona jest lokata. Oprocentowanie które zaoferują nam banki będzie najczęściej porównywalne z tymi na lokacie terminowej, jednak czasem może okazać się nieznacznie wyższe.

Lokaty strukturyzowane

Produkty bankowe coraz częściej opierane są również o nieco bardziej ryzykowne instrumenty finansowe. Ostatnio popularne stają się lokaty strukturyzowane, często nazywane również lokatami inwestycyjnymi. Lokata tego typu najczęściej składa się z dwóch części – pierwsza z nich stanowi zazwyczaj ponad 90% wartości lokaty i pieniądze te są przeznaczane do umieszczenia na zwykłej lokacie lub na zakup bezpiecznych produktów oszczędnościowych, zazwyczaj dających 100% gwarancji odzyskania całego kapitału. Czasem mamy też zagwarantowany niewielki zysk. Jednak zazwyczaj prawdziwe zyski osiągane są dzięki drugiej części. Te kilka procent kwoty naszych oszczędności przeznaczane jest na zakup produktów inwestycyjnych pozwalających na osiągnięcie kilku czy nawet kilkunastu procent zysku w skali roku wtedy, gdy spełnią się oczekiwane przez nas założenia – na przykład złoto wzrośnie o więcej niż 10%, indeks WIG nie spadnie o więcej niż 15% w ciągu roku czy portfel wybranych spółek zwiększy swoją wartość. Możliwości jakie dają lokaty strukturyzowane jest naprawdę dużo, jednak by wykorzystać wszystkie ich możliwości musimy posiadać nieco większą wiedzę. W krajowych warunkach jedynie mniej więcej co trzecia lokata strukturyzowana jest w stanie przynieść nam dochody wyższe, niż zwykłe lokaty terminowe.

Najlepsza lokata bankowa dla dziecka a przykładowe inicjatywy wybranych banków

Jedną z propozycji oszczędzania długoterminowego przedstawił Deutsche Bank. Według niej rodzice powinni zobowiązać się do comiesięcznego wpłacania minimum pięciuset złotych, a w przypadku, gdy rzeczywiście dotrzymają warunków umowy przez dziesięć lat, bank za każdy rok oszczędzania doliczy pięćset złotych premii. Jest to jedna z najnowszych propozycji. Oprocentowanie na tej lokacie bankowej jest zmienne i wynosi około 1,36℅.

Założenie lokaty dla dziecka jest możliwe również w PKO Banku Polskim, jednak zasady oszczędzania są nieco inne. Jest to lokata bankowa, której nazwa brzmi – Kapitał dla Dziecka. Umowa miałaby obowiązywać przez piętnaście lat, a o wysokości wpłacanych kwot decydują rodzice – widełki wynoszą od stu do pięciuset złotych. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn umowa zostanie przerwana, klienci banku nie poniosą żadnych konsekwencji z tego tytułu. Będą mogli wypłacić zarówno zgromadzone oszczędności, jak i skapitalizowane odsetki.

Warto zaznaczyć, że na podobnych lub bardzo zbliżonych zasadach oparły swoje propozycje także inne banki. Nie ulega wątpliwości, że oprocentowanie lokat pozostawia wiele do życzenia, jest bardzo niskie, jednak taka oferta jest lepsza niż żadna.

Co zawiera dobry ranking i kalkulator lokat

Dobre kalkulatory lokat powinny posiadać przynajmniej kilka funkcji, które pozwolą w miarę dokładnie obliczyć zyski z danej lokaty. Co zatem powinno znaleźć się w takim kalkulatorze?

  • Kwota kapitału (depozytu). Jest to po prostu wpłacana kwota pieniędzy,
  • Okres deponowania. Czas przez jaki bank będzie trzymał wpłacone pieniądze i nimi dysponował. W zależności od kalkulatora okres ten może być wyrażony w miesiącach lub latach,
  • Oprocentowanie. Podstawowy parametr, który określa zyski z danej lokaty. Obliczyć można jedynie zyski dla lokat z oprocentowaniem stałym, co jest zresztą dość oczywiste. W przypadku lokat o oprocentowaniu zmiennym faktyczny zysk może różnić się od tego uzyskanego w kalkulatorze,
  • Okres kapitalizacji. Kolejny istotny parametr mówiący o tym jak często naliczane będą odsetki. Lepsze kalkulatory umożliwiają określenie tego parametru (kapitalizacja roczna lub miesięczna). Czasem znaleźć można również kalkulator uwzględniający kapitalizację dzienną, ale liczba takich lokat jest bardzo mała.

Dobry kalkulator rozpoznać można jeszcze po dodatkowej funkcji, jaką jest możliwość obliczenia należnego „podatku Belki”. Dzięki temu, od razu wiadomo jaka część zysków trafi do skarbu państwa.

Na co zwrócić uwagę korzystając z rankingu lub kalkulatora

Kalkulator jest zaprogramowany w taki sposób, że ciężko wprowadzić go w błąd, ale w dalszym ciągu może popełnić go osoba korzystająca z niego. Prowadzi to do rozbieżności między wyliczonym zyskiem, a zyskiem faktycznym. Na co w szczególności zwrócić uwagę?

  • Czy oprogramowanie jest aktualne. Korzystanie z kalkulatorów, które nie są aktualizowane na bieżąco i np. nie uwzględniają „podatku Belki”, mogą prowadzić do dużych rozbieżności między faktycznym zyskiem, a tym wynikającym z obliczeń,
  • Brak znajomości okresu kapitalizacji. Podanie innych okresów kapitalizacji niż stan faktyczny może prowadzić do dużych różnic w obliczeniach,
  • Brak znajomości oprocentowania. Sytuacja podobna do powyższej, ale nie prowadzi do aż tak dużych rozbieżności w wynikach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *