Znaczenie makrosegmentacji w praktyce biznesowej

Makrosegmentacja nie jest pojęciem powszechnie znanym, ale ma ogromne znaczenie w analizach rynku i codziennej praktyce biznesowej różnych firm. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się samemu terminowi, sprawdźmy różne ujęcia makrosegmentacji oraz zaprezentujemy jej praktyczne znaczenie w analizie i badaniach rynku.

Jeśli miałeś choć trochę styczności z dziedziną ekonomii lub analizami rynku, niemal na pewno spotkałeś się z pojęciem makrosegmentacji. Wbrew temu, co może się niektórym wydawać, wcale nie jest to jedynie pojęcia o wartości akademickiej. Jest ono wykorzystywane w bardzo praktycznych analizach rynku i pojawia się w codziennej działalności firm o różnej skali działalności, nie tylko dużych korporacji, ale także firm z sektora SME. Zacznijmy od wyjaśnienia samego pojęcia.

Co to jest makrosegmentacja?

Makrosegmentacja to obok mikrosegmentacji jeden z dwóch podstawowych rodzajów segmentacji rynku. W przypadku makrosegmentacji, dokonuje się wyodrębniania i opisania określonego rynku, który interesuje firmę. Opisanie polega na oszacowaniu jego wielkości, a także spodziewanej sprzedaży. Rynek ten będzie w dalszej kolejności dzielony na jeszcze mniejsze segmenty (np. różnego rodzaju podgrupy klientów w ramach tego rynku ze względu na rodzaje zachowań, zyskowność itp.) w ramach mikrosegmentacji.

Warto zauważyć, że z uwagi na naturę mikrosegmentacji, używamy w niej zwykle danych wtórnych (np. danych GUS i innych pochodzących z raportów i opracowań statystycznych). Z kolei w mikrosegmentacji występują zarówno dane wtórne, jak i pierwotne (np. badania fokusowe przeprowadzonego przez firmę).

Różne podejścia do makrosegmentacji

Nawet w obrębie ogólnie przyjętej definicji, makrosegmentację można rozumieć na wiele sposobów. Do najczęstszych ujęć należą ujęcie międzynarodowe oraz domeny biznesu Abella.

Ujęcie międzynarodowe odnosi się po prostu do podziału rynków na rynki narodowe lub międzynarodowe regiony (np. Unię Europejską czy region NAFTA). Większość transnarodowych korporacji dzieli swoją działalność według istniejących podziałów gospodarczo-politycznych.

Z kolei ujęcie Abella to odpowiedź na trzy pytania: co? (potrzeby zaspokajane przez produkt), jak? (realizacja potrzeb) i kto? (grupy potencjalnych odbiorców).

Praktyczne Znaczenie makrosegmentacji

Dzięki różnym podejściom do makrosegmentacji, znajduje ona zastosowanie zarówno w analizach dotyczących rynków międzynarodowych, jak i rynków krajowych. Często stanowi punkt startowy analizy, gdyż pozwala na dokonanie wstępnej selekcji i jest na tyle ogólna, że można ją wykonać korzystając wyłącznie z powszechnie dostępnych źródeł wtórnych.

Makrosegmentacja w analizie rynku


Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o znaczeniu makrosegmentacji w analizie rynku, zachęcamy do lektury naszego artykułu poświęconemu temu zagadnieniu. Poznasz w nim m.in. więcej ujęć makrosegmentacji oraz praktyczne przykłady wykorzystania ich w różnego rodzaju badaniach rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *